Main Menu

Over ons

Wilt u meer weten over onze activiteiten en de vacatures?
Kijk onderaan deze pagina. Voor alle activiteiten is (extra) hulp van harte welkom.

Open Monumentendag Gouda wordt jaarlijks gevierd op zaterdag in het 2e weekend van september. Stichting Open Monumentendag Gouda organiseert deze dag en alle bijbehorende activiteiten. Elk jaar wordt door de landelijke organisatie een thema voor Open Monumentendag aangereikt die lokale stichtingen al dan niet kunnen volgen. Stichting Open Monumentendag Gouda kiest ervoor om het landelijke thema ook het lokale thema te laten zijn. Dat resulteert in bijzondere vrijdagavondprogramma’s speciaal voor genodigden. En in prachtige zaterdagprogramma’s die bezoekers de unieke kans bieden om (gratis) bij bekende en onbekende Goudse monumenten binnen te kijken. Wij zijn er tevens trots op dat we jaarlijks het erfgoed magazine Erfgoud uitgeven, waarin inhoudelijk wordt ingegaan op het thema waaraan de dag is gewijd.

Missie
De Stichting Open Monumentendag Gouda zet zich in voor het bekend maken van de geschiedenis van Gouda, haar omgeving en haar inwoners en het vergroten van belangstelling en draagvlak voor het behoud van het cultuurhistorisch erfgoed onder de bevolking, zowel jong als oud. Hiermee wordt een zo breed mogelijk publiek bereikt, de cohesie tussen de lokale instellingen op het gebied van cultuurhistorie vergroot en de onderlinge uitwisseling van kennis bevorderd. De producten hebben een grote onderlinge samenhang en hoge kwaliteit. Monumenten en hun bijdrage aan de historie van de stad Gouda staan daarin centraal.

Doelen
De Stichting Open Monumentendag Gouda organiseert de dag en werkt daarbij samen en andere lokale instellingen. Open Monumentendag is gericht op het cultuurhistorisch erfgoed van de stad Gouda en omgeving. Inzet zijn stedenbouwkundige structuren, gebouwen, objecten, monumentaal groen, bodemarchief, ander historisch materiaal, zoals verhalen van inwoners, archiefstukken, boeken, brochures, fotomateriaal, etc. Op Open Monumentendag is een groot aantal monumenten te bezoeken. De openstelling is van 10.00 tot 17.00 uur en (in principe) gratis. Andere vormen van cultuuruitingen, zoals muziek, literatuur, ambachten, beeldende kunst etc, die het evenement kunnen ondersteunen en/of versterken, kunnen onderdeel uitmaken van het evenement.

Activiteiten

  • Lezing maandagavond: lezing in samenwerking met Historische Vereniging die Goude
  • Klassendag op vrijdag. Groep 7 en 8 van de lagere school maken kennis met monumenten door middel van rondleidingen, vragen en opdrachten.
  • Vrijdagavond-programma: organisatie van de speciale en besloten avond voor diverse relaties zoals vrijwilligers, sponsors en monumenteigenaren. Wisselende ingrediënten van deze avond: wandelingen, rondleidingen, korte lezingen, ontvangst en borrel na afloop.
  • Zaterdag: organisatie Open Monumentendag. Concreet: route uitzetten langs monumenten, contacten onderhouden met monumenteigenaren, organiseren rondleidingen, presentaties en andere activiteiten in de opengestelde monumenten, afstemming met activiteiten andere organisaties, verzorging centrale informatiepunt het Stadhuis op de Markt en afsluitende bijeenkomst. Tevens samenstelling programmaboek met daarin het programma en extra activiteiten.
  • PR: Open Monumentendag op de kaart zetten en onder de aandacht brengen gedurende het gehele jaar met als hoogtepunt de dag zelf. Via kranten, sociale media als Twitter/Facebook en deze website.

 

Informatie

Contact

Stichting Open Monumentendag Gouda
Kamgras 6
2804 NR Gouda