Begunstigers

Onze sponsoren en begunstigers 

 

Stichting Open Monumentendag Gouda is financieel geheel afhankelijk van de bijdragen van onze sponsorens en begunstigers. Wij willen hen hartelijk danken voor hun bijdragen, waardoor Open Monumentendag ook dit jaar weer georganiseerd kan worden.

Met dank aan

Open Monumentendag Gouda financieel steunen?

Stichting Open Monumentendag Gouda is door de Belastingdienst erkend als ANBI-instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling). Hierdoor is het mogelijk onze Stichting onder fiscaal gunstige voorwaarden te steunen. 

Lees meer