Main Menu

Sponsors gezocht

Stichting Open Monumentendag Gouda zoekt sponsors!

Het doel van Open Monumentendag is om meer mensen in contact te brengen met hun historisch gebouwde omgeving en de belangstelling voor monumenten en de monumentenzorg te vergroten. Open Monumentendag vindt altijd plaats in het tweede weekend van september en is met circa 900.000 bezoekers een van de grootste culturele evenementen van Nederland. Ieder jaar kiest de stichting Nationale Open Monumentendag een thema. Stichting Open Monumentendag Gouda (OMD Gouda) streeft er naar binnen het landelijk gekozen thema het publiek te interesseren voor het Gouds erfgoed door het bieden van een aantrekkelijk programma en bijzondere activiteiten¹. Informatie hierover vindt u elders op deze website.

Uiteraard gaat een en ander gepaard met veel publiciteit. Via folders (oplage 1000), persberichten, advertenties en de website (37.000 hits per jaar) worden belangstellenden geïnformeerd over Open Monumentendag. Daarnaast geeft OMD Gouda het magazine “Erfgoud” uit over het Gouds erfgoed in relatie tot het thema (oplage 1000). Hoewel de Open Monumentendag in Gouda door vrijwilligers wordt georganiseerd, is dat alleen mogelijk door de welwillende bijdragen van sponsors. Bij sponsoring kan worden gedacht aan financiële of materiële bijdragen door bedrijven en/of particulieren. Als tegenprestatie bieden wij u onder meer mogelijkheden om uw naam/logo te presenteren. Wij hebben verschillende sponsorpakketten voor hoofdsponsoren en sponsoren.

Draagt u Open Monumentendag Gouda een warm hart toe, dan willen wij graag een afspraak met u maken inzake sponsoring. U kunt ons hierover een mail sturen of een bijdrage overmaken op rekeningnummer 650.934.555 ten name van Stichting Open Monumentendag Gouda. In beide gevallen zullen wij contact met u opnemen en u verder informeren over de inhoud van onze sponsorpakketten.

Mede door uw sponsorbijdrage kan dit voor Gouda zo belangrijke evenement weer op grootse wijze georganiseerd worden.

1) In 2004 heeft OMD-Gouda, vanwege de hoge kwaliteit van haar programma, dat in het teken stond van het thema Verdediging, een eervolle vermelding gekregen van de landelijke stichting Open Monumentendag (Bouwfonds Trofee).

Informatie

Contact

Stichting Open Monumentendag Gouda
Kamgras 6
2804 NR Gouda