Sponsors

Onze sponsors en begunstigers

De Stichting Open Monumentendag Gouda is financieel geheel afhankelijk van de bijdragen van onze sponsors en begunstigers. Wij willen hen hartelijk danken voor hun bijdragen, waardoor Open Monumentendag ook dit jaar weer georganiseerd kan worden.

Wilt u Open Monumentendag Gouda ook financieel steunen?

Stichting Open Monumentendag Gouda is door de Belastingdienst erkend als ANBI-instelling (Algemeen Nut Beogende Instelling). Hierdoor is het mogelijk onze Stichting onder fiscaal gunstige voorwaarden te steunen.

Lees meer