Main Menu

ANBI

ANBI: ALGEMEEN NUT BEOGENDE INSTELLING

Stichting Open Monumentendag Gouda is door de belastingdienst aangemerkt als ‘culturele ANBI’  (Algemeen Nut Beogende Instelling).

Dat houdt in dat Stichting Open Monumentendag Gouda, in voorkomende gevallen, geen schenk- en/of erfbelasting hoeft te betalen over ontvangen schenkingen en erfenissen. Bovendien zijn donaties en giften aan Stichting Open Monumentendag Gouda fiscaal aftrekbaar binnen de daarvoor geldende regels, zie http://www.belastingdienst.nl/giften/

Het fiscaal- of RSIN nummer van Stichting Open Monumentendag Gouda is: 7785720

De navolgende tekst is ter informatie en voornamelijk afkomstig van de belastingdienst. De Stichting Open Monumentendag Gouda neemt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud daarvan.

 Schenken met belastingvoordeel

De belastingdienst verlaagt uw belastbaar inkomen met een deel van het geschonken bedrag. Eenmalige schenkingen hebben een ondergrens van 1% van het verzamelinkomen (box 1, 2 en 3) van u en uw partner; verder een bovengrens van 10%. Op internet vindt u een handige rekenformule, zie hiervoor: http://www.berekenhet.nl/schenken-en-erven/index

Stichting Open Monumentendag Gouda is een culturele ANBI. Onze begunstigers hebben hierdoor een extra belastingvoordeel, omdat voor hen een extra giftenaftrek geldt. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

 Schenken met meer belastingvoordeel

Als u ons minimaal vijf jaar lang met een vast bedrag steunt, dan is dit volledig aftrekbaar van de belasting. En krijgt u een deel van dat bedrag terug. Dat noemt de belasting een periodieke schenking.

U bepaalt zelf de hoogte van deze periodieke schenking en legt dit vast via een schriftelijke schenkingsovereenkomst, een modelovereenkomst hiervoor vindt u op de website van de belastingdienst. Een kopie hiervan stuurt u aan de penningmeester van Stichting Open Monumentendag Gouda. Hoe hoger de gift, hoe hoger het bedrag dat u van uw belastbaar inkomen mag aftrekken.

 

 

 

Informatie

Contact

Stichting Open Monumentendag Gouda
Kamgras 6
2804 NR Gouda