Over ons

Open Monumentendag Gouda

Open Monumentendag in Gouda

Open Monumentendag Gouda vindt jaarlijks plaats op zaterdag in het 2e weekend van september. Stichting Open Monumentendag Gouda organiseert deze dag en alle bijbehorende activiteiten. Elk jaar wordt door de landelijke organisatie een thema voor Open Monumentendag aangereikt die lokale stichtingen al dan niet kunnen volgen. Stichting Open Monumentendag Gouda kiest ervoor om het landelijke thema ook het lokale thema te laten zijn. Dat resulteert in bijzondere vrijdagavondprogramma’s speciaal voor genodigden. En in prachtige zaterdagprogramma’s die bezoekers de unieke kans bieden om (gratis) bij bekende en onbekende Goudse monumenten binnen te kijken.

Missie

De Stichting Open Monumentendag Gouda zet zich in voor het bekend maken van de geschiedenis van Gouda, haar omgeving en haar inwoners en het vergroten van belangstelling en draagvlak voor het behoud van het cultuurhistorisch erfgoed onder de bevolking, zowel jong als oud. Hiermee wordt een zo breed mogelijk publiek bereikt, de cohesie tussen de lokale instellingen op het gebied van cultuurhistorie vergroot en de onderlinge uitwisseling van kennis bevorderd. De producten hebben een grote onderlinge samenhang en hoge kwaliteit. Monumenten en hun bijdrage aan de historie van de stad Gouda staan daarin centraal.

Doelstelling

Stichting Open Monumentendag Gouda (OMD Gouda) organiseert en faciliteert, zoveel mogelijk in samenwerking met lokale partners, Open Monumentendag in Gouda. Open Monumentendag is een landelijk evenement waaraan Gouda jaarlijks meedoet op de tweede zaterdag van september.

Gevel Naaierstraat
Achter de Kerk

Structuur, werkwijze en financiering

OMD Gouda werkt volledig met vrijwilligers. Dat zijn er met het bestuur en de verschillende werkgroepen in totaal circa 20. Aanvullend kunnen wij bij de uitvoering van onze activiteiten een beroep doen op nog eens ‘pool’ van circa 50 vrijwilligers.


Deelname aan Open Monumentendag door monumenthouders is alleen mogelijk als de openstelling van het betreffende pand op Open Monumentendag gratis is. Het staat monumenthouders uiteraard vrij om in (een deel van) hun monument extra activiteiten te organiseren en daar dan wel een vergoeding voor te vragen. Denk aan een torenbeklimming in een kerk. Wij zelf betalen aan monumenthouders geen vergoeding.


De jaarlijkse exploitatiebegroting van OMD Gouda bedraagt circa € 10.000. Vrijwilligers krijgen, behoudens compensatie voor feitelijk gemaakte kosten, geen vergoeding. De te maken kosten zijn, naast enkele algemene kosten, volledig te relateren aan onze activiteiten. De inkomsten bestaan uit bijdragen (deels in natura) van begunstigers en sponsoren.

Bestuur

Het bestuur van de Stichting Open Monumentendag Gouda bestaat uit de volgende personen:


Hans Richters, voorzitter

Jaap van Rijn, secretaris

Kees Brinkers, penningmeester

Ruud Hofman, bestuurslid namens de gemeente Gouda

CONTACT


Stichting Open Monumentendag Gouda

Piersonweg 5

2801 AD  Gouda

secretaris: info@monumentenstad.nl

webmaster: webmaster@monumentenstad.nl


Privacyverklaring