Over ons

Open Monumentendag in Gouda

Open Monumentendag Gouda vindt jaarlijks plaats op de 2e zaterdag van september. Stichting Open Monumentendag Gouda organiseert deze dag en alle bijbehorende activiteiten. Elk jaar wordt door de landelijke organisatie een thema voor Open Monumentendag aangereikt die lokale stichtingen al dan niet kunnen volgen. Stichting Open Monumentendag Gouda kiest ervoor om het landelijke thema ook het lokale thema te laten zijn. Dat resulteert in bijzondere openingsavonden speciaal voor genodigden. En in prachtige weekendprogramma’s die bezoekers de unieke kans bieden om (gratis) bij bekende en onbekende Goudse monumenten binnen te kijken.

Missie

De Stichting Open Monumentendag Gouda zet zich in voor het bekend maken van de geschiedenis van Gouda, haar omgeving en haar inwoners en het vergroten van belangstelling en draagvlak voor het behoud van het cultuurhistorisch erfgoed onder de bevolking, zowel jong als oud. Hiermee wordt een zo breed mogelijk publiek bereikt, de cohesie tussen de lokale instellingen op het gebied van cultuurhistorie vergroot en de onderlinge uitwisseling van kennis bevorderd. De producten hebben een grote onderlinge samenhang en hoge kwaliteit. Monumenten en hun bijdrage aan de historie van de stad Gouda staan daarin centraal.

Doelstelling

Stichting Open Monumentendag Gouda (OMD Gouda) organiseert en faciliteert, zoveel mogelijk in samenwerking met lokale partners, Open Monumentendag in Gouda. Open Monumentendag is een landelijk evenement waaraan Gouda jaarlijks meedoet op de tweede zaterdag van september.

Historie Open Monumentendag Gouda

In 1987 werd, in navolging van Frankrijk, Open Monumentendag in Nederland geïntroduceerd. Gouda deed vanaf het begin mee. De gemeente zag grote kansen om hiermee het draagvlak voor de monumentenzorg te vergroten. Iets wat in een monumentenstad als Gouda hard nodig is.


In korte tijd werd de Stichting Open Monumentendag Gouda in het leven geroepen. De stichting staat los van de gemeente Gouda al wordt zij tot op de dag van vandaag van harte door de gemeente ondersteund. In de stichting hebben verschillende partijen zitting die zich met het Goudse cultureel erfgoed bezig houden.


Open Monumentendag is uitgegroeid tot het grootste evenement op cultuurhistorisch gebied dat ons land rijk is. In Gouda tellen wij jaarlijks rond 8.000 bezoekers.


Rondom het thema worden zoveel mogelijk monumenten opengesteld die ook vaak het toneel zijn van speciale activiteiten, zoals tentoonstellingen, concerten en rondleidingen.

Structuur, werkwijze en financiering

OMD Gouda werkt volledig met vrijwilligers. Dat zijn er met het bestuur en de overige leden van het organiserend comité in totaal circa 12. Aanvullend kunnen wij bij de uitvoering van onze activiteiten een beroep doen op nog eens ‘pool’ van circa 50 vrijwilligers.


Deelname aan Open Monumentendag door monumenthouders is alleen mogelijk als de openstelling van het betreffende pand op Open Monumentendag gratis is. Het staat monumenthouders uiteraard vrij om in (een deel van) hun monument extra activiteiten te organiseren en daar dan wel een vergoeding voor te vragen. Denk aan een torenbeklimming in een kerk. Wijzelf betalen aan monumenthouders geen vergoeding.


De jaarlijkse exploitatiebegroting van OMD Gouda bedraagt circa € 10.000. Vrijwilligers krijgen, behoudens compensatie voor feitelijk gemaakte kosten, geen vergoeding. De te maken kosten zijn, naast enkele algemene kosten, volledig te relateren aan onze activiteiten. De inkomsten bestaan uit bijdragen (deels in natura) van begunstigers en sponsoren.

Organisatie

Het organiserend Comité van de Stichting Open Monumentendag Gouda bestaat uit de volgende personen:

Yvonne Balvers

Kees Brinkers*, penningmeester

Marijke de Jong*, secretaris

Martie van Loon

Jaap van Rijn

John Hekelaar

Tessa Beukelaar

Petra Kleefmann

Nelleke Manschot*,

bestuurslid namens Gemeente Gouda

Hans Richters*,

voorzitter

Karel Ouendag

Cecile Dornseiffen

Leonie de Pater

*) tevens bestuurslid van de Stichting Open Monumentendag Gouda