Main Menu

OMD in foto's

Ook dit jaar was de Open Monumentendag in Gouda een succes, ruim 4000 bezoekers hebben we mogen verwelkomen in de opengestelde panden. Voor de Gouwenaar waren de hoogtepunten dit jaar de openstelling van voormalig kaaspakhuis De Producent, de Kleischuur en de Onze lieve Vrouwetoren. Ook hebben we dit jaar veel bezoekers van buiten de stadsgrenzen, ja zelfs van buiten de landsgrenzen mogen verwelkomen.
Vele bezoekers wisten ons centrale punt te vinden in het Stadhuis, het was er een drukte van belang.

Om nog even na te genieten van de Open Monumentendag hebben we hierbij enkele foto’s.

Informatiepunt in het Stadhuis
De spil van de Goudse Open Monumentendag is ons informatiepunt in het Stadhuis, waar bezoekers onze folder krijgen, en terecht kunnen voor ons magazine Erfgoud (link) en andere zaken. Reactie bezoekers: “Gisteren zijn wij vanuit Den Haag naar Gouda getogen om daar Open Monumentendag te ‘vieren’. We hebben een erg mooie dag gehad. De organisatie was vlekkeloos, de monumenten prachtig, het enthousiasme van de eigenaren en/of rondleiders aanstekelijk en het weer was ook nog fantastisch.”

Vrouwetoren
Een van de ‘nieuwe’ monumenten die dit jaar meedeed met Open Monumentendag, de Vrouwetoren.

Donkere Sluis
Binnen het thema van 2014 ‘Op Reis’ heeft de Haven een belangrijke rol. Hier is te zien hoe de mensen van het Goudse Sluiswachtersgilde de Donkere Sluis bedienen.

Goudse kleipijpen 1
Goudse kleipijpen 2.
Een voor Gouda zo kenmerkend ambacht, het vervaardigen van kleipijpen, werd ook dit jaar weer gedemonstreerd in de Moriaan.

Vlag uit OMD
De vlag uit!

Gouda op Schrift
In het Weeshuiscomplex (Voormalig centrale bibliotheek) toonde Gouda op Schrift haar activiteiten aan de bezoekers. Gouda op Schrift (Link?) wil de geschiedenis van Gouda kenbaar en toegankelijk maken.

Nazit bij het Weeshuiscomplex
Voor de betrokkenen tijdens Open Monumentendag nog even de gelegenheid om met elkaar de dag af te sluiten.

Informatie

Contact

Stichting Open Monumentendag Gouda
Kamgras 6
2804 NR Gouda